פיוטים

??? ???? ???? 1941,??? ???????? ???? ??????? ??? ???? ?1980 ???? 1983 ??? ?????? ???? ???? ???? ????"? ????? ??????. ???? .?????,?? ????? ????? ???? ??????,????? ??????

??? ??? ?????? ???? 30 ??? ????? ??????,??? ???? ???? ????? ??? ????? ?? ????? ?????? ????? ??????? ?????

Comedian Jokes

...Click here for Jokes

Comedian Movies

...Click here for Movies

Comedian Songs

...Click here for Songs

 

Home | About us | Jokes | Songs | Movies | Story | Contact Us