פתגמים מהספר

 

שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו

קשה באימונים קל בקרב

שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך

הרבה בתשבחות ומעט בביקורות

תפסת מרובה לא תפסת

קשה לעשות כסף קשה עוד יותר לשמור עליו

בתכריכים אין כיסים

מעשה אבות סימן לבנים

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד

מכול מלמדיי השכלתי

מרבה נכסים מרבה דאגה

סייג לחוכמה שתיקה

והדרת פני זקן

 ואהבת לרעך כמוך

יין ישמח לבב אנוש

חוסך שבטו שונא בנו 

טוב חבר קרוב מאח רחוק

יהללך זר ולא פיך

יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך

כשאתה יכול תרצה יבוא יום שתרצה ולא תוכל

כגודל הציפייה כך גודל האכזבה

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך

כבד את אביך ואת אמך אפילו אם הם עולים על עצביך

כשאתה צועק שומעים אותך 

כשאתה מדבר מבינים אותך

כשאתה מחייך אוהבים אותך

כול עכבה לטובה  

לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם

 לא על הלחם לבדו יחיה האדם

מה העתיד של העצלן =בטלן גזלן ונצלן  

לכול כלל יש יוצא מן הכלל

לשקר אין רגליים

דרך ארץ קדמה לתורה

בבעלותך שני מיליון דולר או חמישים

מיליון דולר חייך אינם שונים  

דגים ואורחים אחרי שלושה ימים מסריחם

 המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק בעולם הבא  

השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים

הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו

 החיים והמוות ביד הלשון

הייה זנב לאריות ולא ראש לשועלים

הרוצה בשלום ייכון למלחמה

 המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים

 הייה בין המובילים ולא בין המובלים

 הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

 הקנאה התאווה והכבוד מעבירים את האדם מן העולם

 אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך

 איזהו החכם הלומד מכל אדם

 אשה נאה דירה נאה וכלים נאים מרחיבים את דעתו של האדם

 מוטב ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ

המזל או הגורל חורצים את מחצית חיינו החצי השני תלוי בנו

אין צדיק שלא יחטא

ההר הוליד עכבר

 מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל

 אם מוחמד לא בא אל ההר יבוא ההר אל מוחמד

תחיה ותן לחיות  

מאשפות ירים אביון 

כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות 

 שקר החן והבל היופי

וראה בנים לבניך שלום על ישראל

המתחיל במצווה אומרים לו גמור

 מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה

מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך  

על ראש הגנב בוער הכובע  

אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר

יודע האדם נפש בהמתו

כבוד האדם בלבושו

הסנדלר הולך יחף

מרוב עצים לא רואים יער

וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות  

האדם לעמל יולד

איזהו החכם הרואה את הנולד

המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא

הכול בידי שמיים חוץ מיראת שמיים

 למצוא מחט בערמת שחת

 על טעם ועל ריח איןמה להתווכח

דיה לצרה בשעתה

שמור גרוש לבן ליום שחור

 דברים יכולים להשתנות מן הגרוע ביותר אל הטוב ביותר

 לדעת לשכוח פירושו להשתחרר מכול תלאות העבר

 חבר אמיתי הוא זה שזוכר את מילות שירך.כשאתה שוכח אותן

 הריקוד יפיג את עצבותך ויניס את צרותיך

 אם אינך חש בשמחה-העמד פנים

 אובדן התקווה הוא כמו אובדן החופש

 האמת היא האור העוזר לך לצאת מן החשכה

 העסק עצמך בעשיית הטוב וממילא יעלם הרע מעצמ

ו לכול יום מחשבות מלים ומעשים המיוחדים אך לו

 למאמין האמיתי.אמונה היא ראיה

 בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי

בזיעת אפיך תאכל לחם

 אין עשן בלי אש

אין אדם מתקנא לא בבנו ולא בתלמידו

אין דבר העומד בפני הרצון

 איזהו הגיבור הכובש את יצרו

לא בוכים על חלב שנשפך

 אם אין סיכון אין סיכוי

 אל יתהלל עשיר בעושרו

גיבור בגבורתו.וחכם בחכמתו

 אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו

 אם אין אני לי מי לי

אדם רטוב לא פוחד מהגשם

אל יתהלל חוגר כמפתח

 אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו

 אין משיחין בשעת הסעודה

אין חכם כבעל ניסיון

אותה הגברת בשינוי אדרת

 אם אשכחך ירושלים.תישכח ימיני

 אם לא עכשיו אימתי

 אלוקים נותך אגוזים למי שאין שיניים

 אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקהנה

 בן אדם שאין לו בית-אינו אדם

 מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

 סוף מעשה במחשבה תחילה

 סוף גנב לתליה

 היוזמה מצידך ומהאל הברכה

 דברי חכמים בנחת נשמעים

 היהפוך כושי עורו ונמר חברבורתיו

 מי שפוחד מהאחד לא פוחד מאף אחד

 כל המוסיף גורע

 סוף טוב הכול טוב

 הייה עז כנמר.קל כנשר.רץ כצבי.וגיבור כארי

התפוח לא נופל רחוק מהעץ

הבא להורגך השכם להורגו

 ההגנה הכי טובה היא ההתקפה

 המסתור הטוב ביותר הוא מיתחת למנורה

 זה שלא הורג אותך-מחשל אותך

 סוד ההצלחה –ההתמדה

 עבר זמנו בטל קורבנו

הכה על הברזל כשהוא חם

 בכול דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

 אויב אויבי הוא ידידי

אם לא התנצלת.הפסדת

 אבא אחד יפרנס עשרה ילדים.עשרה ילדים לא יפרנסו אבא אחד

קשה באימונים קל בקרב

 שומר פיו ולשונו.נשמר מצרות נפשו

שמע בני מוסר אביך.ואל תיטוש תורת אמך

 כשאתה מסרב להלוות כסף לחבר הפסדת חבר.

כשאתה מלווה כסף לחבר הפסדת גם כסף וגם חבר

 שלח לחמך על פני המים.כי ברבות הימים תימצאנה

 מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד

מוטב לחיות שעה כמו אריה.מאשר מאה שנה ככבש [הסיסמה של הפשיסטים

] מכול מלמדי השכלתי

מוטב שתהיה כול חייך שוטה .ולא שעה אחת לפני השם כחוטא

 מרבה נכסים מרבה דאגה

 והדרת פני זקן

 מה שלא הורג- מחשל

 חוסך שבטו-שונא בנו

 טיפש נכנס למצב .שפיקח יודע להימנע ממנו

 טוב חבר קרוב מאח רחוק

 יהללך זר ולא פיך

יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך

 יגיע כפיך כי תאכל-אשריך וטוב לך

כשאתה יכול תרצה.יבוא יום שתרצה ולא תוכל

 כגודל הציפייה.כך גודל האכזבה

 כבד את אביך ואת אמך.אפילו אם הם עולים על עצביך

אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר

 הסנדלר הולך יחף

 מרוב עצים לא רואים יער

 וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות

 האדם לעמל יולד

 איזהו החכם הרואה את הנולד

 המציל נפש אחת מישראל .כאילו הציל עולם מלא

 הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים

למצוא מחט בערימת שחת

על טעם ועל ריח אין מה להתווכח

דיה לצרה בשעתה

 נכנס יין יצא סוד

 האישה זקוקה לטיפוח בכל עת .ולא היא נובלת

 הרבה בתשבחותו ומעט בביקורות

תפסת מרובה לא תפסת

התמקד ביתרונות ולא בחסרונות

 קשה לעשות כסף.עוד יותר קשה לשמור עליו

 קודמי הוא טיפש.ויורשי הוא נבל

 צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה

 בתכריכים אין כיסים

מצא אישה מצא טוב.לא מצא עוד יותר טוב

 מצא אישה מצא חוב.לא מצא נשאר בלי חוב

 אדם החפץ להיות עשיר במהרה.יהפוך לעני במהרה

מוטב להיות פרה בטבע מאשר ש.ג בקבע

 מעשה אבות סימן לבנים

מה צריך לענות ששואלים לשלומך=תודה לאל וברוך השואל

 

 


Comedian Jokes

...Click here for Jokes

Comedian Movies

...Click here for Movies

Comedian Songs

...Click here for Songs

 

 צור קשר| סיפורים |סרטונים | חמישרים |בדיחות |דף הבית |       Desgin by:kedemservices